عنوان: نامه به آقای حیدر میری در نحوه اخذ اجازه نامه
تاریخ: ۵ اسفند ۱۳۵۴/ ۲۳ صفر ۱۳۹۶
مکان: نجف
موضوع: نحوه اخذ اجازه نامه برای وجوه شرعیه
مخاطب: میری، حیدر
شناسه ارجاع: جلد ۳ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۱۳۲

خدمت جناب مستطاب مروج الاحکام آقای آقا شیخ حیدر میری- دامت برکاته‌

مرقوم شریف واصل شد. ان شاء الله تعالی موفق و موید باشید. در موضوع اجازه اگر مقصود حفظ جهات شرعیه است شما مجازید در اخذ وجوه شرعیه و صرف ثلث در محال مقرره شرعیه؛ و ارسال ما بقی را به قم نزد حضرت حجت الاسلام آقای پسندیده و اخذ قبض از ایشان، و ایصال به این جانب تا ... «۱» به صاحبانش بدهند. و اگر اجازه کتبی خواسته باشید باید اول به قم مراجعه کنید نزد آقای پسندیده و ایشان تصدیق کنند [تا اگر] بی‌مانع بود، اجازه دهم؛ چون کسانی اجازه گرفته‌اند و کارهای مخالف عقل و شرع مرتکب شده‌اند. از این جهت بنا بر آن است که ذکر شد. ان شاء الله تعالی سلامت باشید. و السلام.

روح الله الموسوی الخمینی‌