عنوان: نامه به آقای سید مرتضی پسندیده درباره وجوه شرعیه و سفارش به حفظ آن
تاریخ: ۱ اردیبهشت ۱۳۵۵/ ۲۱ ربیع الثانی ۱۳۹۶
مکان: نجف
موضوع: وجوه شرعی و سفارش به حفظ آن
مخاطب: پسندیده، سید مرتضی
شناسه ارجاع: جلد ۳ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۱۴۱

بسمه تعالی‌

قم‌

حضور مبارک حضرت مستطاب حجت الاسلام و المسلمین آقای پسندیده- دامت برکاته‌

به عرض مبارک می‌رساند، سلامت و سعادت حضرت عالی را خواستار است. هفتصد تومان و کسری را که برای نماز و روزه وسیله حسین تقوی برای آقای حاج شیخ فرستاده‌اید در چند ماه قبل، ایشان می‌گویند در نظر ندارم، لازم است اگر قبض رسید دارد فورا یا پیش حاج شیخ یا خودم بفرستید. و گر نه خود تقوی را بفرستید مال مردم از بین نرود، تعجیل فرمایید. ضمنا مبلغ بیست و سه هزار تومان (۲۳۰۰۰) به جناب مستطاب آقای آقا شیخ جعفر یوسفی- ایده الله تعالی- بدهید مورد قبول است.

تاریخ ۲۱ شهر ع ۲ ۹۶

روح الله الموسوی الخمینی‌