عنوان: نامه به خانم فریده مصطفوی (خانوادگی)
تاریخ: ۲۳ خرداد ۱۳۵۵/ ۱۴ جمادی الثانی ۱۳۹۶
مکان: نجف
موضوع: خانوادگی
مخاطب: مصطفوی، فریده
شناسه ارجاع: جلد ۳ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۱۴۸

بسمه تعالی‌

۱۴ ج ۲ ۹۶

دختر عزیزم‌

مرقوم شریف که بشارت سلامت وجود شریف و عروسی دختر عزیزم «۱» را می‌داد واصل و موجب مسرت گردید. سلامت و سعادت همه را از خداوند تعالی خواستارم. ماها بحمد الله تعالی سلامت هستیم. از خداوند تعالی خواهانم که در این آخر عمر به دیدار عزیزانم نایل شوم. خدمت جناب آقای اعرابی «۲» و خانم فرشته سلام برسانید. از سلامت خودتان مطلعم کنید. و السلام علیکم.

پدرت‌