عنوان: اجازه نامه به آقای سید محمد حیدر مرتضوی، در امور شرعیه
تاریخ: ۲۴ دی ۱۳۵۵/ ۲۳ محرم ۱۳۹۷
مکان: نجف
موضوع: اجازه امور شرعیه
مخاطب: مرتضوی، سید محمد حیدر- افغانستان
شناسه ارجاع: جلد ۳ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۱۸۹

بسم الله الرحمن الرحیم‌

بعد الحمد و الصلاه، بر عموم مومنین محترم مناطق مذکوره از بامیان (سیدآباد، حیدرآباد، سرآسیا، دشت عیسی خان، گوروان بالا و پایین، سرخ در، الی تویچی و پات ستی) مخفی نباشد که جناب مستطاب مروج الاحکام آقای سید محمد حیدر مرتضوی وکیل این جانب هستند در قرای مذکوره در جمع‌آوری سهم مبارک امام- علیه السلام- و مجازند ثلث را در موارد مقرره شرعیه صرف نموده، و ثلث دیگر را با ربع زکات به نظارت جناب آقای عماد الاعلام مروج الاحکام سید محمد حسین فهیمی کتوای در مدرسه علمیه بامیان صرف کرده و بقیه را نزد این جانب برسانند برای حفظ حوزه‌های مهمه علمیه، و قبض وصول گرفته به صاحبان وجوه رد کنند.

«و اوصیه- ایده الله تعالی- بالتقوی و الاحتیاط؛ و ارجو منه الدعاء و النصیحه»؛ و السلام علیه و علی سائر اخواننا المومنین.

به تاریخ ۲۳ شهر محرم الحرام ۱۳۹۷

روح الله الموسوی الخمینی‌