عنوان: نامه به آقای محمد علی امر اللهی درباره پرداخت وجوه شرعیه
تاریخ: ۲۴ خرداد ۱۳۵۶/ ۲۶ جمادی الثانی ۱۳۹۷
مکان: نجف
موضوع: پرداخت وجوه شرعی
مخاطب: امر اللهی، محمد علی- کویت «1»
شناسه ارجاع: جلد ۳ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۲۰۱

بسمه تعالی‌

۲۶ ج ۲ ۹۷

ان شاء الله تعالی موفق باشید. مرقوم شما واصل شد. ان شاء الله تعالی موفق باشید. وجوهی که به جناب ثقه الاسلام آقای حاج سید جعفر یزدی داده‌اید صحیح و قبول است از این به بعد هم هر چه به ایشان بدهید قبول است ولی به دیگران که اسم برده‌اید، آنچه تا کنون داده‌اید قبول کردم؛ پس از این یا به آقای حاج سید جعفر بدهید یا به آقای اخوی «۲»

در قم. و دوست شما که به بعضی آقایان داده‌اند، تا کنون قبول کردم؛ از این به بعد به آقای اخوی در قم بدهند. و السلام علیکم.

روح الله الموسوی الخمینی‌