عنوان: نامه به آقای سید مرتضی پسندیده و سفارش به پرداخت شهریه
تاریخ: ۱۵ آذر ۱۳۵۶/ ۲۴ ذی الحجه ۱۳۹۷
مکان: نجف
موضوع: پرداخت شهریه به حوزه خوی و ماکو، سفارش رسیدگی به مستخدمین دفتر قم
مخاطب: پسندیده، سید مرتضی
شناسه ارجاع: جلد ۳ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۲۷۷

بسمه تعالی‌

۲۴ حج ۹۷

به عرض حضور مبارک می‌رساند دو سه روز قبل تصدیع دادم اینک در تعقیب عرضی که کردم راجع به خوی و ماکو جناب مستطاب حجه الاسلام آقای مقبره‌ای که از دوستان سابق این جانب هستند توضیحاتی می‌دهند در صورت صلاحدید هر نحو مقتضی هست، برای کمک و شهریه به آنجا کمک فرمایید. از قراری که احمد «۱» مکرر تذکر داده است مشهدی رضا، خادم حضرت عالی زحمتکش زیاد و عائله‌اش بسیار و حقوقش کم است که با عسرت زندگی می‌کند حضرت عالی عنایت بیشتری درباره او بکنید به طوری که در عسرت نباشد و بتواند بخدمت ادامه دهد. از حضرت عالی امید دعای خیر دارم. و السلام علیکم و رحمه الله.

روح الله الموسوی الخمینی‌

[در حاشیه نامه و ذیل امضاء:]

اجازه برای دو نفر به وسیله آقای مقبره‌ای فرستادم پس از تحقیق به وسیله ایشان تسلیم فرمایید

بسمه تعالی‌

ماهی پانصد تومان بحقوق مشهدی رضا و ماهی دویست تومان بحقوق مشهدی ناد علی اضافه فرمایید و ماهی سیصد تومان به دختر اقلیم که مشهدی رضا و ناد علی آن را می‌شناسند مرحمت کنید ظاهرا قبلا داده می‌شده و قطع شده است.