عنوان: نامه به آقای علی اکبر مهدیپور درباره کتاب «نهضت امام خمینی»
تاریخ: ۲۳ مرداد ۱۳۵۷/ ۹ رمضان ۱۳۹۸
مکان: نجف
موضوع: کتاب نهضت امام خمینی «1»
مخاطب: مهدی‌پور، علی اکبر- مرکز اسلامی استانبول
شناسه ارجاع: جلد ۳ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۴۴۴

بسمه تعالی‌

۹ شهر صیام ۹۸

پس از اهدای سلام، مرقوم شریف واصل، سلامت و توفیق جنابعالی را خواستار است. این کتاب نزد من نیست، و چشم و وقت و حال من اقتضای مطالعه ندارد. من آنچه نصیحت است به عموم کرده‌ام، و هرگز راضی نیستم توهین به احدی را. و السلام علیکم.

روح الله الموسوی الخمینی‌