عنوان: نامه به اداره تلفن شهرستان قم (نقل و انتقال تلفن)
تاریخ: ۲۲ بهمن ۱۳۴۱/ ۱۶ رمضان ۱۳۸۲
مکان: قم
موضوع: نقل و انتقال تلفن
مخاطب: اداره تلفن شهرستان قم «1»
شناسه ارجاع: جلد ۱ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۱۴۴

بسم الله الرحمن الرحیم‌

اداره تلفن قم‌

تلفن نمره ۳۲۶۱ که از آقای ابو الفضل سبحانی خریداری نموده‌ام، زحمت کشیده به نام این جانب ثبت نمایید.

روح الله الموسوی الخمینی‌

** ۲۹/ ۱۱/ ۴۱

اداره تلفن شهرستان قم‌

آنچه مطابق مقررات درباره نقل و انتقال تلفن می‌باشد، مورد قبول این جانب است.

روح الله الموسوی الخمینی‌