عنوان: نامه به آقای مرعشی نجفی درباره استقامت تا سقوط رژیم
تاریخ: ۱۹ مهر ۱۳۵۷/ ۸ ذی القعده ۱۳۹۸
مکان: پاریس، نوفل لوشاتو
موضوع: استقامت تا سقوط سلسله پهلوی
مخاطب: مرعشی نجفی، سید شهاب الدین
شناسه ارجاع: جلد ۳ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۵۰۱

بسمه تعالی‌

حضرت آیت الله آقای نجفی- دامت برکاته‌

به عرض عالی می‌رساند، مرقوم شریف که حاکی از سلامت مزاج محترم بود و حاوی استفسار از این جانب بود واصل، سلامت و توفیق جنابعالی را خواستار است.

این جانب به واسطه فشار عراق به تصویب شاه معلوم الحال، که مملکت اسلامی را تا سرحد سقوط رسانده است، از نجف به خارج آمده بلکه بتوانم برای این ملت محروم کاری بکنم. ما همه موظف هستیم که از پا ننشینیم تا سقوط سلسله بی‌حیثیت پهلوی. و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته.

روح الله الموسوی الخمینی‌