بنیاد تبیین اندیشه‌های امام خمینی (ره) در دانشگاه‌ها
16 خرداد 1402
قیام برای خدا، یگانه راه اصلاح جهان بسم الله الرحمن الرحیم قال الله تعالی: «قل انما اعظکم بواحده ان تقومو الله مثنی و فرادا» خدای تعالی در این کلام شریف، از سر منزل تاریک طبیعت تا منتهای سیر انسانیت را بیان کرده و بهترین موعظه هایی است که خدای عالم از میانه تمام مواعظ انتخاب فرموده و این یک کلمه را پیشنهاد بشر فرموده، این کلمه تنها راه اصلاح در جهان است. قیام برای خدا است که ابراهیم خلیل الرحمن را به منزل خلت رسانده و از جلوه های گوناگون عالم طبیعت رهانده.
صفحه اصلی
چند رسانه ای
صحیفه امام
دوره ها
تماس با ما